Tuesday, February 24, 2009

PEMBANGUNAN DAERAH RAUB

Secara umumnya pembangunan di daerah Raub masih lagi tertinggal berbanding dengan bandar bandar lain di negeri Pahang. Dibandingkan dengan daerah bentong umpamanya, daerah Raub agak ketinggalan dan masih memerlukan pelaksanaan pembangunan dari semua sektor.
sektor industri umpamanya, Raub sangat tertinggal dan kegiatan perindustrian boleh dikatakan tidak wujud langsung di daerah ini. Kekurangan ini menyebabkan terhadnya peluang pekerjaan dan berlakunya penghijrahan yang besar anak nak muda ke luar.